Skip to main content

Spis treści:

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, stosowane w wielu branżach, również do mierzenia skuteczności działań w obiekcie sportowym. 

Przede wszystkim każdy właściciel firmy, w tym właściciel studia fitness, studia jogi, parku trampolin czy basenu powinien mieć ustalone KPI w celu zmierzenia swojej wydajności. W przeciwnym razie, jak możesz upewnić się, że jesteś na właściwej drodze do osiągnięcia założonych celów?

Efektywność obiektu sportowego

Według badania Fitness Studio Benchmarking przeprowadzonego przez The Association of Fitness Studios, w 2015 r. Trzy najważniejsze wskaźniki KPI używane do monitorowania wydajności większości klubów fitness to: 

  • Średni przychód na użytkownika (ARPU) – mierzy średni przychód generowany przez klienta (członkostwa, zakup produktów z baru, usługi dodatkowe, itp),
  • Średnia frekwencja na zajęciach fitness – mierzy odsetek osób ćwiczących na grupowych zajęciach fitness w stosunku do całkowitej pojemności sali
  • Wskaźnik utrzymania klienta – procent liczby klientów przedłużających karnet w miesiącu, od całkowitej liczby klientów zarejestrowanych w danym miesiącu.

Szybki rozwój branży sportowej sprawia, że każdy właściciel nieustannie szuka sposobów na wydłużenie cyklu życia klienta w swoim obiekcie. Nadal istnieje wiele aspektów do zmierzenia, a wybór odpowiednich wskaźników KPI może być kluczowy.

Który zestaw wskaźników KPI najlepiej mierzy wydajność Twojego obiektu sportowego? Poniżej znajdziesz kilka wskaźników KPI, które mogą pomóc Ci monitorować wydajność: 

  • Współczynnik konwersji klientów – stosunek ilości dokonanych sprzedaży, np: karnetów, do ilości osób, które otrzymały ofertę. Ten KPI jest przydatny do określenia, czy działania marketingowe lub sprzedażowe są skuteczne.
  • Przychód na metr kwadratowy – średni przychód na metr kwadratowy obiektu sportowego. Sprawdza, czy przestrzeń Twojego np. klubu fitness jest maksymalnie wykorzystana. 
  • Zadowolenie klientów – odsetek klientów, którzy wyrazili zadowolenie z oferowanych przez Ciebie usług, spośród całkowitej liczby klientów. Ten KPI jest niezbędny w każdej branży usługowej – daje jasny obraz czy klienci są zadowoleni ze współpracy, czy należy poprawić niektóre obszary.
  • Wskaźnik rezygnacji – procent klubowiczów, którzy anulują karnet lub inne członkostwo. Rezygnacja jest oczywiście nieunikniona, ale wysokie wskaźniki odejść wskazują na zaniedbana w wielu aspektach codziennego funkcjonowania obiektu sportowego. 
  • Średnia długość karnetu (członkostwa) lub cykl życia klienta – wskazuje średni czas, przez jaki klienci uczęszczają do Twojego obiektu sportowego. Wskaźnik ten wynika z poziomu zadowolenia klientów. Im wyższa średnia długość karnetu, tym bardziej zadowoleni są klubowicze z usług świadczonych przez Twój obiekt.
  • Marża zysku brutto – wskaźnik rentowności, który obrazuje wysokość przychodów po odjęciu kosztów związanych z produkcją sprzedanych towarów (koszty materiałów, pracy, energii). W skład kosztów nie wchodzą koszty operacyjne i podatki. 

Efektywne i skuteczne zarządzanie obiektem sportowym zaczyna się od wyboru odpowiednich wskaźników KPI – ​​wskaźniki te powinny być dostosowane do strategii organizacji. 

Leave a Reply