Tor Ninja

Podczas sprzedaży biletu obsługa przypisuje dane klienta do identyfikatora tak, aby system mógł wyświetlić informację o uczestniku wyścigu.

 

Na obiekcie może znajdować się jeden lub kilka równoległych torów ninja. Rejestracja klienta dla danego toru odbywa się na panelu sterowania. Klient, przykładając identyfikator do czytnika, informuje system, kto będzie pokonywał tor ninja.

 

Rozpoczęcie wyścigu rozpoczyna się przez wciśnięcie przycisku startu. W czasie trwania wyścigu wyświetlany jest bieżący czas oraz imię i nazwisko klienta, który pokonuje to ninja. Zakończenie wyścigu następuje po wciśnięciu przycisku stopu. Po zakończeniu wyświetlają się wyniki wyścigu naprzemiennie z najlepszymi wynikami w dniu dzisiejszym oraz w ostatnim tygodniu.

OOS
OOS
OOS
OOS

Skorzystaj z darmowej prezentacji produktu

    BLOG
    Nasze ostatnie publikacje