Category: Uncategorized

Dlaczego powinieneś zadbać o inkluzywną stronę internetową w obiekcie sportowym?

W dzisiejszych czasach aktywny styl życia staje się coraz bardziej powszechny, a obiekty sportowe pełnią kluczową rolę w zapewnieniu różnorodnych form rekreacji. Jednak aby to doświadczenie było osiągalne dla wszystkich, niezbędne jest działanie na rzecz inkluzywności, czyli zapewnienia swobodnego dostępu do sportu wszystkim bez wyjątku. W tym celu opracowane zostały standardy dostępności WCAG dotyczące dostępności treści na stronach internetowych. 

 

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoje centrum fitness czy klub sportowy był miejscem otwartym dla wszystkich, ten artykuł jest dla Ciebie. Już dziś możesz rozpocząć transformację w kierunku bardziej dostępnego i inkluzywnego środowiska!

 

Dostępność w obiekcie sportowym

Standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych opracowanych przez Web Accessibility Initiative (WAI) w celu uczynienia treści cyfrowych bardziej dostępnymi dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ewentualnych ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Obejmują one różne aspekty projektowania stron internetowych i aplikacji, mając na uwadze takie elementy jak percepcja, operacja, zrozumienie i interakcja. Dla strony internetowej obiektu sportowego oznacza to, że treści online powinny być dostępne dla wszystkich, włączając w to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak trudności w widzeniu, słyszeniu, czy poruszaniu się.

 

Wdrażanie standardów WCAG na stronie internetowej Twojego obiektu sportowego ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia to dostępność informacji dla jak najszerszego grona odbiorców. Osoby z niepełnosprawnościami, które korzystają z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe czy urządzenia do sterowania głosem, mogą w pełni korzystać z treści i funkcji oferowanych przez stronę. Dzięki temu, każdy, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb, może łatwo znaleźć informacje o ofercie sportowej, godzinach otwarcia, cennikach czy zapisach na zajęcia.

 

Wprowadzanie standardów dostępności na stronie internetowej obiektu sportowego nie tylko podnosi jakość doświadczenia użytkownika, ale także wpisuje się w ducha inkluzji, czyniąc informacje o ofercie sportowej dostępnymi dla wszystkich, bez względu na ewentualne bariery. Dzięki temu, Twoje centrum fitness czy klub sportowy stanie się miejscem bardziej otwartym i przyjaznym dla różnorodnej grupy odbiorców, co może przyczynić się do zwiększenia popularności obiektu w społeczności lokalnej.

 

Co powinna zawierać Twoja strona internetowa, aby nie wykluczać?

Aby zapewnić dostępność Twojej strony internetowej dla jak najszerszej grupy odbiorców, konieczne jest uwzględnienie kilku kluczowych elementów:

 

 1. Intuicyjna nawigacja
  Zadbaj o czytelne i logiczne menu nawigacyjne, które ułatwi użytkownikom odnalezienie potrzebnych informacji. Na przykład, umieść menu główne na górze strony, a linki do najważniejszych sekcji na stronie głównej.
 2.  Teksty alternatywne
  Dla osób korzystających z czytników ekranu dodaj szczegółowe opisy (alternatywne teksty) do wszystkich multimediów, takich jak obrazy, ilustracje, czy pliki wideo. Przykładowo, dla zdjęcia opisującego sprzęt wspinaczkowy, tekst alternatywny powinien precyzyjnie opisać wygląd i zastosowanie tego sprzętu.
 3.  Kontrastowe kolorystyki
  Zapewnij kontrastowe kombinacje kolorów, aby treści były dobrze widoczne dla wszystkich użytkowników, zwłaszcza dla osób z deficytem wzroku. Przykładowo, używaj jasnych czcionek na ciemnym tle i odwrotnie.
 4. Elastyczne czcionki i rozmiary tekstu
  Udostępnij opcję dostosowania rozmiarów czcionek, umożliwiając użytkownikom personalizację strony zgodnie z ich preferencjami. To ważne szczególnie dla osób słabowidzących.
 5. Formularze i interakcje
  Projektuj formularze, które są łatwe do wypełnienia i posiadają klarowne etykiety. Zadbaj o zrozumiałe interakcje, aby wszyscy użytkownicy mogli efektywnie korzystać z funkcji strony (na przykład, umożliwiając poruszanie się po opcjach filtrów za pomocą klawiatury, wspierasz różnorodne grupy użytkowników, w tym osoby z ograniczeniami ruchowymi czy korzystające z technologii wspomagających).
 6. Dostosowanie do czytników ekranu
  Zoptymalizuj stronę pod kątem użytkowników korzystających z czytników ekranu, zapewniając odpowiednie nagłówki, etykiety formularzy oraz łatwą nawigację. Używaj odpowiednich tagów HTML do oznaczania nagłówków.
 7. Opcje dźwiękowe i video z napisami
  Dla osób z dysfunkcjami słuchu dodaj napisy do materiałów dźwiękowych i wideo. Zadbaj o opcje regulacji głośności, umożliwiając użytkownikom dostosowanie jej do swoich potrzeb.
 8. Responsywność na urządzeniach mobilnych
  Upewnij się, że strona jest responsywna, aby dostarczyć komfortowe doświadczenia użytkownikom na różnych urządzeniach, w tym na smartfonach i tabletach.
 9. Skalowalność treści
  Zastosuj elastyczne rozwiązania, które umożliwiają łatwe skalowanie treści, dzięki czemu unikniesz utraty informacji podczas powiększania tekstu.
 10. Testy dostępności
  Regularnie przeprowadzaj testy dostępności, korzystając z dostępnych narzędzi, aby monitorować i poprawiać dostępność strony. Wprowadzając poprawki, sprawdź, czy strona jest nadal łatwo dostępna dla wszystkich.

 

Stosując te zasady, tworzysz stronę internetową, która jest dostępna dla różnych grup odbiorców, niezależnie od ich możliwości, umiejętności czy preferencji.

 

Jak wdrożyć standardy dostępności w obiekcie sportowym?

Wdrożenie standardów dostępności w obiekcie sportowym to złożony proces, którego skuteczność zależy od profesjonalizmu i doświadczenia. Możesz skorzystać z usług specjalistycznych firm technologicznych oraz agencji, które specjalizują się w dostosowywaniu platform online do wymogów WCAG. Profesjonalne podejście gwarantuje kompleksowe przeglądy i dostosowania, obejmujące różnorodne elementy, od strony wizualnej po interaktywność. Istnieją także organizacje, takie jak Fundacja Widzialni.org, które przeprowadzają audyty dostępności stron internetowych, dostarczając cennych wskazówek i rozwiązań dla obiektów sportowych pragnących stworzyć bardziej dostępne środowisko online.

 

Wdrażanie standardów dostępności na Twojej stronie internetowej przynosi liczne korzyści, zarówno dla biznesu, jak i użytkowników. Oto kilka kluczowych profitów:

 

 1. Dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów
  Strona dostępna dla wszystkich otwiera drzwi dla osób z różnymi umiejętnościami i preferencjami, zwiększając tym samym potencjalną liczbę klientów czy uczestników.
 2. Pozytywny wizerunek marki
  Działania na rzecz dostępności świadczą o zaangażowaniu i trosce o społeczność. To buduje pozytywny wizerunek marki, co może przekładać się na lojalność klientów.

 3. Spełnienie wymogów legislacyjnych
  Wprowadzenie standardów dostępności to często również spełnienie wymagań prawnych. Zapewnia to bezpieczeństwo prawne i minimalizuje ryzyko ewentualnych konsekwencji prawnych.
 4. Lepsze pozycjonowanie SEO
  Wiele kryteriów dostępności koreluje z wytycznymi dotyczącymi optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych. Dlatego dostosowanie strony do standardów może wpłynąć pozytywnie na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.
 5. Zwiększona satysfakcja użytkowników
  Dla osób z niepełnosprawnościami dostępność ma kluczowe znaczenie. Tworząc dostępną stronę, zwiększa się zadowolenie użytkowników, co może przekładać się na ich lojalność i zaufanie.

 

Wdrażanie standardów dostępności na stronie internetowej obiektu sportowego to nie tylko kwestia etyki, ale także strategicznego podejścia do biznesu. Dbając o dostępność, obiekt wyraża zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu i strategię ESG. To również praktyczny krok w kierunku tworzenia inkludującego środowiska online, co przekłada się na pozytywny wizerunek marki i przyciąga różnorodną grupę klientów. Dostępność staje się kluczowym elementem zrównoważonego biznesu, podkreślając, że sport jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od ewentualnych ograniczeń.

 

W zarządzaniu Twoim obiektem sportowym pomoże Ci profesjonalne oprogramowanie. Z chęcią omówimy możliwość wprowadzania personalizowanych narzędzi i modułów. Umów się na darmową prezentację systemu OOS i dowiedz się, jak łatwo można zarządzać procesami w Twojej firmie!

Nowoczesna sala zabaw – 5 kluczowych trendów na 2024 rok

Rok 2024 zwiastuje wiele innowacji w podejściu do dziecięcej rozrywki. Nowe trendy kształtują nie tylko oblicze placów zabaw, lecz także rysują przyszłość całej branży rekreacyjnej dla najmłodszych. Oto kluczowe zmiany, które definiują współczesną przestrzeń dla dzieci, nakreślając nowe standardy rozrywki. 

W tym artykule zgłębimy najnowsze tendencje, które wskazują kierunek, w jakim podążają placówki rekreacyjne dla najmłodszych. Dowiesz się, jak tworzyć nowoczesne place zabaw, gdzie bezpieczeństwo, edukacja i radość dziecka stanowią o fundamentach sukcesu tej dynamicznie rozwijającej się branży.

 

Rozwiązania interaktywne i Technologia AR/VR

W dzisiejszych salach zabaw, innowacyjne rozwiązania interaktywne oraz technologie rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu niezapomnianych doświadczeń dla najmłodszych. Interaktywne ekrany, gry edukacyjne i symulacje przyrodnicze stwarzają dla dzieci unikalne możliwości nauki i zabawy. Rzeczywistość rozszerzona przenosi dzieci do fascynujących światów, tworząc angażujące środowisko, które rozwija ich wyobraźnię i zdolności poznawcze. 

 

Technologia wirtualnej rzeczywistości otwiera drzwi do nowych wymiarów zabawy, gdzie dzieci mogą wcielać się w role bohaterów fantastycznych opowieści czy wirtualnych podróżników. To nie tylko forma rozrywki, lecz również nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wspiera wszechstronny rozwój najmłodszych, podnosząc jakość oferty placów zabaw. Wprowadzenie tych innowacyjnych technologii do Twojej sali zabaw to krok w kierunku nowoczesności, który z pewnością przyciągnie uwagę małych odkrywców, a także placówek oświatowych, które chętnie wybiorą tego typu miejsce na cel zorganizowanej wycieczki dla podopiecznych. 

 

 

Standardy ESG na salach zabaw

W kontekście współczesnych placów zabaw, zrównoważony rozwój staje się palącą i istotną kwestią. Placówki dziecięce coraz częściej przyjmują odpowiedzialne podejście, integrując elementy zrównoważonego rozwoju w swojej infrastrukturze. Odpowiedzialne projektowanie, wykorzystanie ekologicznych materiałów i edukacja dzieci na temat ochrony środowiska stają się nieodłącznymi elementami nowoczesnych sal zabaw. Inwestycje w zrównoważone praktyki przyciągają rodziny zainteresowane ekologicznym stylem życia i stanowią istotny wkład w edukację dzieci na temat konieczności troski o naszą planetę. To nie tylko kwestia trendu, ale także strategicznego podejścia, które definiuje nowe standardy w branży rozrywki dla dzieci. Sale zabaw, dbając o równowagę pomiędzy zabawą a środowiskiem, kształtują świadomy, edukacyjny i ekologiczny wymiar dziecięcej rozrywki, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia lepszego jutra dla kolejnych pokoleń.

 

 

Rozwiązania dla dzieci ze spektrum autyzmu

W dążeniu do stworzenia przestrzeni bardziej dostępnej i egalitarnej, sale zabaw coraz częściej implementują rozwiązania dostosowane do dzieci ze spektrum autyzmu. Specjalistyczne programy, przeszkolenie personelu oraz dedykowane strefy sensoryczne stanowią integralną część nowoczesnych placówek. Dzięki tym udogodnieniom, dzieci ze spektrum autyzmu, mogą cieszyć się zabawą bez zbędnych stresów. Równocześnie, przyjazne otoczenie i atrakcje dostosowane do ich potrzeb wspierają rozwój społeczny i emocjonalny. Takie podejście z pewnością przyciągnie rodziny z dziećmi wymagającymi specjalistycznego i indywidualnego podejścia. Twoja sala zabaw może także zdobyć uznanie za tworzenie nowoczesnej, terapeutycznej przestrzeni zabawy dla wszystkich dzieci. 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia przez sale zabaw

W obliczu rosnącej troski o zdrowie dzieci, sale zabaw stają się nie tylko miejscem zabawy, ale również platformą wspierającą zdrowy styl życia. Zajęcia z aktywności fizycznej, edukacja dotycząca zdrowego odżywiania i promocja ruchu stają się nieodłącznymi elementami oferty nowoczesnych placów zabaw. Poprzez aktywność fizyczną i kreatywne zajęcia, sale zabaw dostarczają radości dzieciom, jednocześnie zachęcając je do aktywnego trybu życia. Rodzice z kolei, widząc wartość dodaną tych działań, zyskują pewność, że ich dzieci rozwijają się w przyjaznym i wspierającym środowisku, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla zdrowia i samopoczucia najmłodszych. Zatem, stawiając zdrowie w centrum doświadczeń dziecięcej zabawy, nowoczesne place zabaw podkreślają swoją rolę zarówno jako przestrzeń rozrywki, jak i ważny sojusznik w promowaniu zdrowego trybu życia od najwcześniejszych lat.

 

 

Platforma i rezerwacje online

Platformy internetowe i możliwość rezerwacji online to zaawansowane narzędzia technologicznie, które ułatwiają rodzicom planowanie wizyt w salach zabaw i przyczyniają się do efektywnego zarządzania tymi obiektami. Dzięki dostępowi do platform online rodzice mogą szybko sprawdzić dostępność i zajętość, harmonogramy zajęć, a nawet personalizować wizyty zgodnie z preferencjami swoich dzieci. To wygodna funkcjonalność, która podnosi standardy obsługi klienta i efektywność zarządzania biznesem. Wprowadzenie rozwiązań digitalowych stanowi także istotny krok w kierunku cyfrowej transformacji obiektów rozrywkowych, co przekłada się na poprawę doświadczeń klientów oraz dostarcza właścicielom cennych danych, umożliwiając lepsze dostosowanie oferty do zmieniających się oczekiwań rodziców i dzieci.

 

 

W zarządzaniu innowacyjnymi rozwiązaniami na Twojej sali zabaw pomoże profesjonalne oprogramowanie. Z chęcią omówimy możliwość wprowadzania personalizowanych narzędzi i modułów. Umów się na darmową prezentację systemu OOS i dowiedz się, jak łatwo można zarządzać procesami w Twoim obiekcie sportowym. 

Rola analizy biznesowej w wyborze oprogramowania do zarządzania obiektem sportowym

Dobór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania obiektem sportowym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań przy prowadzeniu tego typu biznesu. Dla każdego właściciela klubu fitness, siłowni, basenu czy parku trampolin wybór narzędzia do efektywnego zarządzania to kwestia nie tylko funkcji, ale również dostosowania do zindywidualizowanych potrzeb i celów. Zanim więc podejmiesz tę decyzję, zastanów się, czy wiesz, jakie są rzeczywiste wyzwania Twojego obiektu sportowego? Tu z pomocą przychodzi analiza biznesowa – klucz do lepszego zrozumienia, jak oprogramowanie może podnieść poziom efektywności i zwiększyć atrakcyjność Twojej oferty. 

 

W poniższym artykule wyjaśniamy, dlaczego analiza biznesowa powinna być kluczowym elementem Twojej strategii zarządzania.

 

Czym jest analiza biznesowa?

Analiza biznesowa to proces systematycznego badania i zrozumienia funkcji, struktury i potrzeb organizacji w celu identyfikacji efektywnych rozwiązań biznesowych. W kontekście zarządzania obiektem sportowym analiza biznesowa koncentruje się na precyzyjnym zdefiniowaniu celów, wyzwań i możliwości, jakie stawia przed sobą taki obiekt. Jej głównym celem jest dostarczenie właścicielom zarówno pojedynczych obiektów, jak i sieci obiektów sportowych klarownego obrazu, który umożliwi świadomy i efektywny wybór oprogramowania do zarządzania. Poprzez analizę procesów biznesowych, oczekiwań klientów oraz unikalnych cech danego obiektu, analiza biznesowa umożliwia spersonalizowaną strategię zarządzania działalnością firmy, zwiększając efektywność operacyjną i konkurencyjność.

 

Dlaczego zidentyfikowanie potrzeb i wymagań w obiekcie sportowym jest tak istotne? 

Zrozumienie unikalnych potrzeb i celów obiektu sportowego stanowi kluczowy krok przed zakupem oprogramowania do zarządzania biznesem. To nie tylko kwestia dostosowania funkcji, lecz głębszego zanurzenia się w specyfikę danego obiektu. Jako właściciel klubu fitness, siłowni, basenu czy parku trampolin musisz zdawać sobie sprawę z różnorodności wyzwań, z jakimi się zetkniesz oraz precyzyjnie określić cele, jakie chcesz osiągnąć. Przykłady mogą obejmować optymalizację procesów rezerwacji, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, czy też dostosowanie oferty do zmieniających się oczekiwań klientów. Kluczowe jest, aby oprogramowanie nie tylko spełniało bieżące potrzeby, ale również było elastyczne, umożliwiając ewolucję Twojego obiektu sportowego wraz z dynamicznym otoczeniem rynkowym.

 

Jak analiza biznesowa wpływa na efektywność zarządzania obiektem sportowym? 

Analiza bieżących procesów biznesowych w obiekcie sportowym oraz wylistowanie kluczowych funkcji oprogramowania wspomaga identyfikację obszarów, w których doskonalenie może przynieść największe korzyści. Precyzyjny opis procesu rezerwacji, prowadzenia zajęć, czy obsługi klienta pozwala na dokładne zrozumienie, gdzie tkwią potencjalne bariery efektywności. To zatem nie tylko lista cech, lecz kompleksowe zrozumienie, w jaki sposób te funkcje wspierają konkretne cele biznesu. Poprawa tych działań, zastosowanie bardziej zautomatyzowanych rozwiązań czy eliminacja zbędnych etapów może znacznie wpłynąć na efektywność zarządzania obiektem sportowym. Dzięki temu oprogramowanie staje się nie tylko narzędziem do rejestracji danych, ale strategicznym partnerem, który usprawnia codzienne operacje, podnosząc jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów.

 

Analityk biznesowy pomoże Ci określić tzw. przypadki użycia, czyli opis scenariuszy, w jakich użytkownicy będą korzystać z oprogramowania do zarządzania Twoim obiektem. Mogą obejmować sytuacje od codziennego korzystania z systemu rezerwacji przez klientów po działania pracowników z obszaru administracyjnego. Kluczowe jest zrozumienie różnych perspektyw użytkowników i zapewnienie, że oprogramowanie sprosta ich potrzebom. Na przykład, w kontekście klubu fitness, opis wymagań może obejmować integrację z systemami dostępu, monitorowanie dostępności sprzętu, a także ewentualnie analizę danych dotyczących uczestnictwa w zajęciach. Przypadek użycia może opisywać scenariusz, w którym klient rezerwuje miejsce na zajęciach online, a system automatycznie dostosowuje dostępność i przypisuje dostęp do transmisji.

 

Podsumowując, opis wymagań i przypadków użycia stanowi fundament przy wyborze oprogramowania, zapewniając, że narzędzie będzie dostosowane do specyfiki danego obiektu sportowego i spełni oczekiwania zarówno klientów, jak i personelu administracyjnego.

 

Jak przeprowadzić analizę biznesową?

Analiza biznesowa może być przeprowadzona w kilku różnych formach, dostosowanych do specyfiki obiektu sportowego. Po pierwsze, warto zwrócić się do specjalistycznych firm konsultingowych, które oferują usługi z zakresu analizy biznesowej. Taki zewnętrzny ekspert może przeprowadzić dokładne badania procesów operacyjnych, identyfikować obszary potencjalnych usprawnień oraz dostarczać konkretnych rekomendacji. Alternatywnie, w przypadku mniejszych obiektów sportowych, można samodzielnie przeprowadzić analizę, korzystając z dostępnych narzędzi i szablonów dostępnych online, które pomogą zidentyfikować kluczowe obszary działalności wymagające uwagi.

 

Inwestycja w odpowiednie narzędzie do zarządzania obiektem sportowym przynosi długoterminowe korzyści. Oprogramowanie dostosowane do konkretnych potrzeb obiektu może przyczynić się do efektywniejszej obsługi klienta, zautomatyzowania procesów, eliminacji błędów i unikania nadmiernych kosztów. Ponadto może wpłynąć na poprawę reputacji obiektu, co przekłada się na zwiększoną lojalność klientów. Długoterminowe korzyści obejmują także łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się trendów rynkowych oraz zdolność do reagowania na nowe wyzwania biznesowe, co sprawia, że inwestycja w odpowiednie narzędzie staje się kluczowym elementem strategii rozwoju obiektu sportowego.

 

W zarządzaniu Twoim obiektem sportowym pomoże Ci profesjonalne oprogramowanie. Z chęcią omówimy możliwość wprowadzania personalizowanych narzędzi i modułów. Umów się na darmową prezentację systemu OOS i dowiedz się, jak łatwo można zarządzać procesami w Twojej firmie!

Happy children holding huge candy cane

Święta w sali zabaw – 10 pomysłów na wyjątkowe prezenty dla dzieci

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości i wzruszeń. W tym wyjątkowym czasie nie ma nic ważniejszego niż uśmiech na twarzach najmłodszych, dlatego też to doskonała okazja do rozszerzenia oferty Twojej sali zabaw o wyjątkowe prezenty dla najmłodszych. Doskonale sprawdzą się one także jako upominki mikołajkowe dla grup szkolnych i przedszkolnych. 

Oto 10 oryginalnych propozycji, które sprawią, że Twoi klienci będą mogli obdarować swoje dzieci upominkami związanymi z Twoją marką i kojarzyć ją z rodzinną świąteczną atmosferą. 

 

1. Vouchery do sali zabaw

Vouchery na czasowe (np. godzinne) lub nieograniczone wejście do sali zabaw to praktyczny i atrakcyjny sposób, aby zachęcić rodziny do regularnych odwiedzin i jednocześnie zaoferować niezapomniane chwile radości najmłodszym. Zaproponuj klientom elastyczność wyboru, umożliwiając dostosowanie vouchera do jego indywidualnych potrzeb. Vouchery możesz sprzedawać w  kolorowych, świątecznych kopertach lub pudełkach prezentowych. Taka forma zwiększy atrakcyjność Twojej oferty i z pewnością skłoni rodziców do regularnych odwiedzin Twojej sali zabaw. 

 

 

2. Personalizowany zestaw zabawek kreatywnych

Wprowadź do sprzedaży zestawy, które można dostosować do zainteresowań i wieku dzieci. To może być zestaw do malowania (np. farbki, pędzelki i płótna), rzeźbienia (glina, foremki, mata do pracy), majsterkowania (zestaw narzędzi, klocki, fartuszek roboczy) czy projektowania ubrań (kolorowe tkaniny, tekturowe modelki, szablony do projektowania). Personalizowane opakowanie sprawi, że prezent nabierze wyjątkowego charakteru.

 

 

3. Udział w warsztatach świątecznych na sali zabaw

Warsztaty świąteczne na sali zabaw to okazja na niezapomniane chwile i rozwijanie dziecięcej kreatywności. Zorganizuj wydarzenia, w ramach których, najmłodsi będą mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych świątecznych warsztatach. Może to być tworzenie mikołajowych kartek świątecznych, tworzenie teatrzyku cieni, pieczenie świątecznych muffinek lub tworzenie ozdób choinkowych. Pamiętaj, aby zapewnić rodzicom możliwość rejestracji na wybrane warsztaty, umożliwiając dostosowanie uczestnictwa do zainteresowań ich dzieci.

 

 

4. Spotkanie ze św. Mikołajem i udział w balu świątecznym na sali zabaw 

Zbliżające się święta to doskonały moment na zorganizowanie niezwykłego wydarzenia w Twojej sali zabaw. Zaplanuj spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz bajkowy bal świąteczny, by stworzyć wyjątkową atmosferę dla dzieci i ich rodziców. Mikołaj nie tylko obdaruje dzieci drobnymi upominkami, ale także zasiądzie do rozmowy i pamiątkowego zdjęcia. Bal Świąteczny z muzyką, tańcami i konkursami zintegruje maluchy i ich opiekunów, tworząc niezapomniane chwile radości. Przygotuj także kącik ze świątecznymi przekąskami, by uczestnicy mogli delektować się smakołykami w magicznej atmosferze. To wydarzenie z pewnością wypełni Twoją salę zabaw świątecznym klimatem.

 

 

5. Książka z personalizowaną dedykacją 

Dla rodziców poszukujących wyjątkowego podarunku dla swoich dzieci ta propozycja to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Książka z personalizowaną dedykacją to okazja, aby obudzić w najmłodszych pasję czytania i rozwijać ich wyobraźnię. Wprowadź do swojej oferty kilka pozycji, które będą miały atrakcyjną fabułę i ilustrację, a jednocześnie rozwiną wyobraźnię młodego czytelnika i pomogą mu poszerzyć wiedzę, np. o świątecznych tradycjach innych krajów. Imienna dedykacja na pierwszej stronie to z kolei gest, który nada prezentowi głęboki, emocjonalny wymiar. 

 

 

6. Karnet na zajęcia tematyczne na sali zabaw 

Wzbogać ofertę Twojej sali zabaw o karnety na zajęcia tematyczne, które przyciągną uwagę najmłodszych odkrywców. Mogą one obejmować różnorodne wydarzenia, takie jak warsztaty artystyczne, naukowe eksperymenty czy animacje tematyczne. Zaproponuj elastyczność wyboru, umożliwiając klientom dostosowanie karnetu do zainteresowań ich dzieci. Personalizowane opakowanie, ozdobione świątecznymi elementami, nada prezentowi dodatkowego uroku. Karnety na zajęcia tematyczne to idealny sposób, aby zachęcić rodziny do regularnych odwiedzin Twojej sali zabaw.

 

7. Sesja zdjęciowa na sali zabaw 

Zaprezentuj nową atrakcję w swojej sali zabaw – sesje zdjęciowe, które uwiecznią dziecięcą radość. Wprowadź do swojej oferty możliwość zarezerwowania sesji na specjalnie przystrojonej sali zabaw, stworzonej tak, aby podkreślić świąteczną atmosferę. Fotografie z dynamicznymi ujęciami pełnymi uśmiechu będą idealnym upominkiem. Zachęć klientów do zakupu sesji, oferując atrakcyjne pakiety zdjęć, które będą dostępne do odbioru w świątecznych oprawach. Za zgodą rodziców część ujęć możesz także wykorzystać jako swój materiał reklamowy. 

 

 

8. Kreatywny zestaw do pieczenia świątecznych pierników 

Zestawy zawierające wszystkie niezbędne składniki i akcesoria do przygotowania aromatycznych i pięknie udekorowanych pierników to pomysł na kreatywny i nietuzinkowy upominek. To, czego potrzebujesz to foremki o różnych kształtach, kolorowe lukry, jadalne ozdoby oraz przepisy na ciastka. Kreatywny zestaw do pieczenia świątecznych pierników dostarczy dzieciom niezapomnianych wrażeń i pozwoli na spędzenie radosnych chwil z rodzicami.

 

 

9. Maskotka z brand hero sali zabaw 

Jeśli posiadasz własnego bohatera reklamującego Twoją salę zabaw, nadaj mu nowe życie w postaci uroczej maskotki. Pluszaki mogą być dostępne w różnych rozmiarach, aby dostosować upominek do wieku dzieci. Jeśli jednak Twoja sala zabaw nie ma jeszcze swojego brand hero, teraz to doskonały moment, aby go stworzyć! Podczas dedykowanych warsztatów razem z dziećmi możesz wymyślić postać, która stanie się symbolem Twojej sali zabaw. Ostateczny efekt to nie tylko maskotka, ale również nowy przyjaciel dzieci, który sprawi, że mali klienci chętnie będą do niego wracać. 

 

 

10. Bilet na noworoczny teatrzyk na sali zabaw

Zaplanuj niezapomniane wydarzenie na początek nowego roku – noworoczny teatrzyku na Twojej sali zabaw. Zadbaj o tematyczne dekoracje, kostiumy oraz widowiskowy scenariusz, który rozbawi i zafascynuje zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Noworoczny teatrzyk może być doskonałą okazją do integracji społeczności Twojej sali zabaw, tworząc jednocześnie niezapomniane wspomnienia na samym początku roku. Pamiętaj, aby bilety były dostępne w atrakcyjnych opakowaniach, podkreślając jednocześnie wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Uczyni to ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną, a klienci z pewnością docenią możliwość rozpoczęcia roku z uśmiechem na twarzy swoich dzieci.

 

Święta Bożego Narodzenia to doskonały okres do zacieśniania więzi z klientami. Kluczowym elementem sukcesu w tej inicjatywie jest aktywne zaangażowanie personelu, który pełni rolę ambasadorów świątecznej atmosfery. Zachęcaj pracowników, aby inspirowali odwiedzających do zakupu prezentów. Wykorzystaj także potencjał mediów społecznościowych do skutecznego promowania świątecznej oferty. Niech Twoja sala zabaw stanie się miejscem przepełnionym świąteczną atmosferą, sprawiając, że każda wizyta stanie się dla dzieci wyjątkowym doświadczeniem. 

 

Treningi personalne w klubie fitness – jak skłonić klientów do ich zakupu?

Spis treści:

Zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna nie wychodzą z mody. Jednak wiele osób, zwłaszcza tych rozpoczynających swoją przygodę z treningiem, nie posiada wiedzy o tym, jak ćwiczyć poprawnie i bezpiecznie. Rozwiązanie niewątpliwie stanowią treningi personalne prowadzone przez profesjonalnego i doświadczonego instruktora siłowni. Aby klienci decydowali się na zakup takiej usługi, warto wyjść do nich z inicjatywą i odpowiednio ich zachęcić.


Treningi personalne w klubie fitness – jak skłonić klientów do ich zakupu?

Treningi personalne mogą kojarzyć  się z wygórowanymi cenami, które bywają dla klientów zaporowe. W związku z obecną sytuacją pandemiczną aktywność fizyczna przenosi się z siłowni i klubów fitness do domów lub całkowicie zanika. Ludzie szukają rozwiązań na własną rękę, niższym kosztem, nie biorąc pod uwagę tego, że brak odpowiedniego podejścia i nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń w najlepszym wypadku mogą skutkować brakiem oczekiwanych efektów, a w najgorszym groźną kontuzją. Aby ułatwić klubowiczom szybsze osiągnięcie rezultatów oraz pomóc w zachowaniu zdrowia, należy zadbać o ich edukację. 

Sprzedaż treningu personalnego — grunt to dobra oferta

Klienci mają różne wymagania, potrzeby i oczekiwania. Osoby przychodzące na siłownie liczą na atrakcyjne promocje i spersonalizowaną ofertę, która będzie konkurencyjna względem innych obiektów sportowych. Oto kilka propozycji, które warto przemyśleć:  

 • 2 w cenie 1 -> Trening personalny + indywidualny plan dietetyczny.
  Odpowiednio dopasowana dieta stanowi niezbędne uzupełnienie regularnych treningów. Jeżeli klient zauważy znaczące efekty, chętniej wykupi kolejny pakiet, aby osiągać jeszcze bardziej spektakularne efekty. 
 • Pakiet Duo -> Jest to opcja dla osób, które chcą wspólnie trenować pod okiem instruktora i posiadają podobny poziom zaawansowania oraz oczekiwania. Dla trenera jest to taki sam czas pracy, podczas gdy koszty klienta rozłożone są na pół.
 • Trening w języku obcym -> Dla obcokrajowców poszukujących opieki i instruktażu profesjonalnego trenera, barierą często bywa język. Jeśli zatrudnisz instruktora posługującego się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim (lub innym językiem obcym) masz szansę przyciągnąć nową grupę klubowiczów.

Na siłowni również liczy się pierwsze wrażenie!

Trener personalny to osoba, z którą Twój klient spędzi na sali długie i wymagające godziny. Ważna jest więc relacja między nimi. Aby klubowicz mógł przekonać się, czy złapie dobry kontakt ze swoim trenerem, zaoferuj mu darmowy trening próbny. To szansa dla instruktora, by jak najlepiej się zaprezentować i zachęcić do siebie potencjalnego klienta.

Dobrym rozwiązaniem będzie także zainwestowanie w szkolenia z autoprezentacji
i sprzedaży dla trenerów i instruktorów siłowni. Jeżeli trener da się poznać jako profesjonalista w swoim fachu i będzie potrafił wykreować oraz zdefiniować potrzeby klientów, zdobędzie ich zaufanie i zwiększy szansę na sfinalizowanie transakcji.
Pamiętaj, że nie sprzedajesz treningu personalnego, ale realizację marzenia o zdrowym ciele i pięknej sylwetce!

Cyfryzacja na Twojej siłowni to rozwiązanie problemów klienta


Prowadzenie siłowni w czasach cyfryzacji to prawdziwe wyzwanie. Sprostaj mu, digitalizując swój klub fitness. Skorzystaj z mocy Social Mediów, na których zaprezentujesz Twoich trenerów i zaoferuj klientom możliwość rezerwacji treningów personalnych z wybranym instruktorem i mobilnego opłacenia usługi. Wybierz popularne metody płatności takie jak
PayPal, PayPo, Blik, płatność kartą, PayU czy Google Pay

Na stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych warto uruchomić możliwość czatu z wybranym trenerem w godzinach jego pracy. Klubowicze, którzy chcieliby wybrać go na stanowisko swojego trenera personalnego, mieliby szansę zadać mu pytanie dotyczące prowadzonych przez niego zajęć, jego doświadczenia
i innych spraw związanych z klubem, które ich nurtują, a także lepiej się poznać. 

Takie rozwiązanie sprawiłoby, że klienci poczują się pewniej i bezpieczniej. Zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry, która udzieli odpowiedzi na nurtujące klubowiczów pytania i zrozumie ich wątpliwości oraz potrzeby, jest bardzo ważnym elementem, wspomagającym budowanie relacji. Zaufanie jest podstawą udanej współpracy. Warto więc postawić na troskę i dbałość o klienta, który odwdzięczy się lojalnością.

 


Co jeszcze możesz zrobić?

Aby klienci Twojego klubu fitness zaczęli chętniej wybierać treningi personalne, spróbuj skorzystać z kilku poniższych wskazówek.:

 • Stwórz kreatywną kampanię reklamową, decydując się na pomoc specjalistów od Facebook Ads i Google Ads.
 • Twórz lokalne wydarzenia i spotkania, które przyciągną potencjalnych klientów siłowni i pozwolą Twoim trenerom się zaprezentować.
 • Wybierz odpowiedni dzień w miesiącu i zaproponuj pierwszym 10 osobom darmowy trening personalny
 • Organizuj konkursy, w których do wygrania będzie pakiet indywidualnych treningów
 • Podejmij współpracę z innymi liderami branży fitness, takimi jak centra dietetyczne, baseny, sauny, czy sklepy z suplementami dla sportowców — poczta pantoflowa i marketing szeptany wciąż jest skuteczną formą promocji.
 • Nagradzaj lojalnych klientów darmowym treningiem personalnym raz na kwartał.
 • Skorzystaj z usług influencera, który swoim autorytetem i popularnością przekona klubowiczów do efektywności treningów personalnych 

 

5 powodów, dla których twój klub fitness musi mieć stronę internetową

Spis treści:

 

Istnieje wiele różnych powodów, dla których właściciele próbują budować biznes bez strony internetowej. Czasami jest to nieduży budżet początkowy lub błędne założenie, że wystarczy obecność w mediach społecznościowych. Innym razem czują się niekomfortowo z technologią i nie wiedzą, jak łatwa i niedroga może być dobrze wyglądająca strona internetowa.

W dzisiejszych czasach blisko 90% konsumentów korzysta z wyszukiwarki internetowej w celu podjęcia decyzji o zakupie – rozpoczęcie i prowadzenie biznesu bez strony internetowej jest nierozsądnym przedsięwzięciem. Jeśli zdarzyło Ci się stanąć w obliczu takiej decyzji lub nie jesteś pewien, czy Twoja witryna jest wszystkim, czym może być, zapoznaj się z naszą listą powodów, dla których nie możesz sobie pozwolić na rezygnację z witryny.

 

1. Twoja firma fitness zyska wiarygodność

Obecnie coraz więcej konsumentów przeszukuje internet w poszukiwaniu potrzebnych im produktów i usług. Ludzie zaczęli oczekiwać, że firma będzie miała witrynę internetową. Jeśli ktoś szuka Twojej witryny w Internecie i nie może jej znaleźć, zacznie kwestionować, czy istniejesz. Bez niej potencjalni klienci pójdą do konkurencji, która to robi. Posiadanie profesjonalnej strony internetowej, która działa na wszystkich urządzeniach, może być trudne, ale musisz zadbać o profesjonalny wizerunek, który wzbudza zaufanie. 

 

2. Oszczędzaj pieniądze i konwertuj leady

Może Ci się wydawać, że nie stać Cię na profesjonalną stronę internetową, ale nie możesz sobie na to pozwolić. Jeśli weźmiesz pod uwagę potencjalny rynek, na który możesz dotrzeć dzięki stronie internetowej, jest to bardzo opłacalny sposób na promocję Twojej firmy. Najlepszym sposobem na konwersję potencjalnych klientów jest strona internetowa. Dzięki formularzom, stronom docelowym i treściom możesz przeprowadzić odwiedzających witrynę przez proces podejmowania decyzji i wybór produktów lub usług.

 

3. Informacja dla wszystkich klientów

Pomyśl o swojej stronie internetowej jako o banerze lub wizytówce. Od adresu, numeru telefonu, cennika i godzin zajęć po najczęściej zadawane pytania, wszystko jest przechowywane i dostępne w jednym, łatwym do znalezienia miejscu. Dzięki blogowi, harmonogramowi zajęć, godzinom pracy, bio instruktorów i niektórym często zadawanym pytaniom, zawartość Twojej witryny służy jako zasób dla potencjalnych i obecnych członków.

 

4. Jesteś zawsze dostępny 

Strony internetowe są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, nawet jeśli Ty nie pracujesz. Potencjalni klienci mogą znaleźć informacje, których potrzebują, aby odpowiedzieć na ich pytania, nawet jeśli nie odbierasz telefonu, ponieważ Twój obiekt jest już zamknięty. Przy dzisiejszym intensywnym stylu życia jest to świetny punkt sprzedaży przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Gdy Twoja witryna jest już gotowa i działa, jest ona dostępna dla Twoich klientów w nieskończoność, oszczędzając Twój czas.

 

5. Media społecznościowe to za mało

Łatwo jest pomyśleć, że strona na Facebooku może służyć jako Twoja jedyna obecność w Internecie, media społecznościowe nie wystarczą. Istnieją segmenty Twojej grupy docelowej, które nie korzystają z mediów społecznościowych, a poza tym nie jesteś właścicielem treści, które publikujesz na swoich stronach społecznościowych. Jeśli w dowolnym momencie sieć społecznościowa zmieni swoje zasady, zamknie Twoje konto lub straci popularność i stanie się przestarzała, utkniesz bez możliwości odwołania i zasobów. Jednak w przypadku witryny internetowej cała zawartość jest Twoja i masz pełną kontrolę nad tym, co udostępniasz i jak z nich korzystasz.

Prowadzenie klubu fitness bez strony internetowej jest jak ćwiczenie siedem dni w tygodniu, ale jedzenie niezdrowego jedzenia każdego dnia. Możesz to zrobić, ale będziesz pracować ciężej, aby uzyskać wyniki, a kiedy one nie przyjdą, poczujesz się sfrustrowany i zrezygnujesz z całego straconego czasu i wysiłku. Jeśli zrobisz to we właściwy sposób, zaczniesz widzieć efekty i iść dalej, aż w końcu osiągniesz swoje cele. 

Ponowne otwarcie siłowni – jak zaangażować klientów?

Spis treści:

 

28 maja 2021 r. to dzień, kiedy otwarcie siłowni i klubów fitness – jeśli liczba zakażeń koronawirusem się nie zwiększy – w końcu stanie się faktem. Ulgę czują zarówno właściciele klubów, jak i spragnieni aktywności fizycznej klienci. Mimo wszystko warto dołożyć starań, aby jak najwięcej osób zawitało do drzwi Twojego klubu. Przeczytaj, jak przygotować się na ponowne otwarcie siłowni.

 

Miliony Polaków czekają na możliwość powrotu do swoich ulubionych ćwiczeń. Wprawdzie pogoda (i zniesienie obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu) coraz bardziej zachęca do aktywności na zewnątrz, jednak profesjonalny sprzęt do ćwiczeń i opieka doświadczonych trenerów jest nie do przecenienia

Choć wielu osób nie trzeba będzie specjalnie zachęcać do powrotu na siłownię, warto podjąć pewne kroki, dzięki którym ten powrót będzie jeszcze przyjemniejszy. I, co ważne dla Ciebie – jego kierunkiem będzie właśnie Twój klub.

 

Ponowne otwarcie siłowni – kiedy i na jakich zasadach?

Pierwotnie siłownie miały zostać otwarte 29 maja, jednak niedawno rząd podjął decyzję o nieznacznym przyśpieszeniu otwarcia – obiekty sportowe i kluby fitness będą mogły przyjmować klientów od 28 maja. Warto pamiętać, że nie oznacza to całkowitego powrotu do zasad sprzed pandemii. Kluby będą działać w ścisłym reżimie sanitarnym, a limit osób w obiekcie to 1 osoba ma 15 metrów kwadratowych.

 

Jak przygotować się na wznowienie działalności?

 

Dostosuj zajęcia do reżimu sanitarnego

 

To, że klienci chcą wrócić do zajęć w klubie, nie zawsze oznacza, że nie obawiają się o swoje zdrowie. Dlatego zadbaj o to, by osoby ćwiczące w Twoim klubie miały maksymalne poczucie bezpieczeństwa: organizuj zajęcia w małych grupach, rozmieść oznaczenia przypominające o konieczności zachowania dystansu w salach ćwiczeniowych, postaw na indywidualne zajęcia z trenerem osobistym. Jeśli masz taką możliwość, wypróbuj zajęcia na świeżym powietrzu – nie tylko będą dawały one większe poczucie swobody, ale przy dobrej pogodzie będą o niebo przyjemniejsze.

 

Weź pod uwagę zmiany w trybie życia ludzi

 

Choć oferta zajęć online jest niezwykle bogata, nie ma co się oszukiwać – aktywność fizyczna społeczeństwa w trakcie pandemii uległa dużej zmianie. U wielu osób może to rodzić obawy, a nawet lęk przed powrotem na siłownię. Utrata formy czy dodatkowe kilogramy bywają skuteczną blokadą przed ponownym udziałem w zajęciach. 

Pokaż klientom, że zdajesz sobie z tego sprawę. Jako ludzie mamy tendencję do myślenia, że jesteśmy ze swoim problemem jedyni na świecie. Dlatego z jednej strony okaż zrozumienie, pisz o zjawisku spadku aktywności fizycznej na swoich kanałach, a z drugiej – uwzględnij je w swojej ofercie. Oprócz zajęć indywidualnych możesz przygotować więcej grup o małym lub umiarkowanym poziomie zaawansowania: zajęć dla początkujących lub dla osób po dłuższej przerwie od ćwiczeń. 

 

Przypomnij klientom o otwarciu klubu

 

Kiedy już dostosujesz obiekt do wymogów reżimu sanitarnego i będziesz mieć zaplanowany grafik zajęć, koniecznie rozpocznij komunikację do obecnych i potencjalnych klientów. Podkreśl, że dokładasz wszelkich starań, aby pobyt w Twoim klubie był bezpieczny, i żeby oferta zajęć satysfakcjonowała każdego. Słowem: śmiało pokaż, dlaczego warto ćwiczyć właśnie u Ciebie. Wykorzystaj wszystkie dostępne kanały komunikacji: stronę internetową, media społecznościowe czy SMSy.

 

Nie rezygnuj z zajęć online

 

Rozkwit zajęć fitness online był owocem pandemii, ale ta forma ćwiczeń prawdopodobnie zostanie z nami na stałe. Dla tych osób, które wciąż boją się większych skupisk ludzi lub po prostu z wygody wolą ćwiczyć w domu, warto kontynuować zajęcia przez internet. 

 

Stwórz grupy dyskusyjne dla uczestników zajęć

 

A skoro jesteśmy w sferze online – dobrym pomysłem może okazać się forum lub zamknięta grupa dla członków Twojego klubu (lub więcej grup podzielonych tematycznie, np. dla uczestników zajęć podstawowych). Takie miejsce, oprócz tego, że może służyć wymianie praktycznych informacji (zarówno między samymi użytkownikami, jak i na linii Ty-klienci), może być świetnym polem do udzielania sobie przez ćwiczących wzajemnego wsparcia. 

 

Odrabianie strat będzie wyzwaniem dla całej branży fitness. Otwarcie siłowni bez żadnych przygotowań zdecydowanie nie wystarczy. Aby Twój klub był w stanie wrócić do kondycji sprzed pandemii, potrzebujesz nowych strategii aktywizowania obecnych członków i potencjalnych klientów. Jednak stosując się do zasad nowej rzeczywistości i biorąc pod uwagę unikatowość Twojego klubu – masz duże szanse na powodzenie. 

 

Jak skutecznie docierać do klientów? Omnichannel w klubie fitness 

Spis treści:

Do swoich klientów docierasz na różne sposoby: poprzez stronę internetową, media społecznościowe, wiadomości e-mail czy SMS. Omnichannel to strategia, która zakłada integrację wszystkich tych kanałów. W konsekwencji przestają one być niezależnymi bytami, ale wspierają się wzajemnie w ulepszaniu customer experience. Podpowiadamy, jak wdrożyć omnichannel w klubie fitness.

Czym jest omnichannel? 

 

Omnichannel, czyli sprzedaż lub komunikacja wielokanałowa, opiera się na synchronizacji wszystkich kanałów, którymi marka dociera do klienta. Synergia działań prowadzonych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji zapewnia odbiorcy poczucie spójności i wygody: może on dokonać zakupu lub skontaktować się z firmą poprzez wybrany, najwygodniejszy dla siebie kanał. 

 

Przykład? Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów dodatkowych, możesz rozważyć wdrożenie na stronie internetowej małego sklepu online. Szczególnie jeśli sprzedajesz nie tylko batony i napoje, ale produkty o większej wartości (np. akcesoria czy odzież sportową), istnieje spora szansa, że sprzedaż wysyłkowa się sprawdzi. Sprzedaż online wbrew pozorom wspiera także sprzedaż stacjonarną. Szacuje się, że połowa internautów woli szukać informacji o produktach w internecie, a zakupu dokonywać osobiście. Pamiętaj, że – pomijając ewentualne koszty wysyłki – cena poszczególnych produktów powinna być taka sama zarówno w internecie, jak i w recepcji klubu. 

 

Powszechnie sprzedaż omnichannel kojarzona jest właśnie z połączeniem działań online i offline. Jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, jednak bardzo ważna jest także spójność samych kanałów online. Tym bardziej, że to przede wszystkim one są teraz do dyspozycji klubów fitness.

Wielokanałowa sprzedaż treningów online

 

Prowadzisz treningi online? Świetnie. Jednak aby Twoje wysiłki nie trafiły w próżnię, nie obędzie się bez dobrej promocji i skutecznej sprzedaży. Konkurencja w obszarze zdalnych zajęć sportowych jest duża. Od ponad roku internet jest praktycznie jedynym miejscem aktywności klubów, dlatego kryterium geograficznej bliskości nie jest już jedynym, które decyduje o wyborze danej marki przez klienta. Jest też druga strona medalu – firmy, które mają świetną ofertę treningów online, mogą poszerzać swoje grono odbiorców. Dlatego postaw na wyróżniającą się ofertę i skuteczne dotarcie z nią do klientów. 

 

Wykorzystaj każdy kanał komunikacji. Zadbaj o to, by na bieżąco aktualizować informacje na stronie internetowej, która jest centralnym medium Twojego klubu. Wyrób sobie nawyk powiadamiania społeczności o każdej ważniejszej zmianie czy nowości w pozostałych kanałach: na Facebooku, Instagramie i YouTube. 

 

Wróćmy na chwilę do jednakowej ceny danego produktu w każdym kanale sprzedaży. Jest to jeden ze sposobów zapewnienia klientowi – kluczowego dla omnichannel – poczucia spójności. Zadbaj o to, by doświadczenia klienta były zawsze tak samo dobre, niezależnie od tego, w jaki sposób wchodzi w interakcję z Twoim klubem. Na przykład niezależnie od metody opłacenia karnetu proces zakupu jest tak samo przejrzysty (w czym pomoże dobrze zaprojektowana aplikacja mobilna i responsywna strona internetowa), a na koncie klienta naliczane są punkty lojalnościowe. 

Jak wdrożyć omnichannel?

Prowadzenie skutecznych działań omnichannel jest praktycznie niemożliwe bez wykorzystania odpowiednich narzędzi. Jednym z najważniejszych jest CRM. Pozwala on na segmentację i prowadzenie historii kontaktu z klientami – działania niezbędne do prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych i właściwej obsługi klienta.

 

Jednak podstawowe systemy do zarządzania relacjami z klientami i opieranie się na samodzielnie wprowadzonych danych mogą nie wystarczyć. Potrzebne jest narzędzie, które identyfikuje klienta od pierwszego punktu styku z Twoją marką. Systemy do automatyzacji marketingu (marketing automation) pozwalają na zebranie dokładnych informacji dotyczących aktywności i preferencji zakupowych użytkowników. Dzięki temu jesteś w stanie zidentyfikować aktualne potrzeby klienta i dotrzeć do niego dokładnie z taką wiadomością, jakiej w danym momencie potrzebuje. Co więcej, zapobiegasz chaosowi komunikacyjnemu: jeśli dana osoba kupiła wejściówkę na najnowszy trening online, system automatycznie przestanie wyświetlać jej reklamy na ten temat. 

Nie tylko sprzedaż. Obsługa klienta multichannel

Omnichannel nie dotyczy wyłącznie sprzedaży. Z perspektywy klienta bardzo ważna jest możliwość szybkiego kontaktu z Twoim klubem. Omnichannel w tym kontekście będzie oznaczać nie tylko opcję skontaktowania się z Tobą w wybrany przez klienta sposób (niektórzy wybiorą tylko formę pisemną, inni wolą zadzwonić), ale też spójność i ciągłość całego kontaktu. Co to oznacza? Że jeśli klient napisze do Ciebie maila, to podczas rozmowy telefonicznej nie będzie musiał od początku opisywać swojego problemu. Niezależnie od kanału, który wybierze, może liczyć na to, że konsultant będzie na bieżąco z jego sprawą. 

 

Dzięki działaniom omnichannel będziesz docierać do klientów o wiele skuteczniej, niż bez synchronizacji swoich kanałów komunikacji. A sami klienci – zamiast tracić zbyt wiele cennych minut na analizowanie pakietów treningowych lub rozmowę na infolinii, będą mogli szybko cieszyć się tym, co ich do Ciebie sprowadza: swoim treningiem. 

 

CSR w branży fitness, czyli odpowiedzialny społecznie klub sportowy

Spis treści:

CSR to koncepcja, którą firmy coraz chętniej wykorzystują w swojej strategii biznesowej. Korzyści ze świadomego i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – bo tym jest CSR – czerpie wiele stron. Przeczytaj, dlaczego warto być firmą odpowiedzialną społecznie i jak prowadzić działania CSR w branży fitness. 

Czym jest CSR?

 

CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to strategia działania przedsiębiorstwa, która zakłada poczucie odpowiedzialności za otoczenie i aktywny wkład w jego poprawę. Odpowiedzialna społecznie firma to taka, która ma na względzie interesy inne, niż tylko jej własne.

Skuteczności CSR nie mierzy się tylko sumą wydanych pieniędzy. Szczególnie, że równie ważne, jak przeznaczanie ich na cele dobroczynne, jest sposób ich zarabiania. Firma odpowiedzialna społecznie dba o to, by być fair pod każdym względem: zapewnia swoim pracownikom godne warunki pracy, nie dopuszcza do cierpienia zwierząt i minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Pamiętaj, że CSR to coś więcej, niż jednorazowa akcja charytatywna. Powinna być to misja na stałe wpisana w działalność Twojego klubu. Oczywiście pojedyncze inicjatywy też mają sens! Jednak społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada świadomość jego wpływu na otoczenie i konsekwentne, regularne dążenie do tego, by ten wpływ był jak najlepszy.

 

Dlaczego warto uwzględnić CSR w swojej strategii?

Stawiając na CSR udowadniasz, że nie funkcjonujesz w oderwaniu od swojego otoczenia i aktywnie dbasz o dobro innych ludzi, zwierząt czy środowiska. To przy okazji duży punkt dla Ciebie. Angażując się w działania CSR, firma zyskuje ludzką twarz.

Korzyści CSR  można wskazać kilka:

 

 • robisz coś dobrego – wpisując CSR w DNA swojej firmy, realnie przyczyniasz się do poprawy jakiejś części swojego otoczenia. Możliwości jest naprawdę wiele – możesz wybrać cel ściśle związany z działalnością sportową lub zdecydować się na wsparcie lokalnej inicjatywy. 
 • zyskujesz w oczach klientów – budujesz zaufanie i pozytywne doświadczenia klientów. Konsumenci są coraz bardziej świadomi podczas dokonywania wyborów i coraz częściej nie chcą wspierać marek, które działają nieetycznie. Dzięki CSR Twój klub będzie postrzegany jako odpowiedzialny, zaangażowany, a tym samym godny tego, by związać się z nim na dłużej.
 • jesteś atrakcyjnym pracodawcą – długotrwała działalność charytatywna to element, który warto podkreślać w komunikacji employer brandingowej. Dziś coraz więcej osób zwraca uwagę także na pozafinansowe aspekty pracy w danym miejscu. Świadomość, że są częścią firmy zaangażowanej społecznie, może znacząco przełożyć się na motywację Twoich pracowników. 
 • zyskujesz finansowo – realizacja strategii CSR pośrednio przekłada się także na wymierne korzyści dla Ciebie. Wzmocnienie wizerunku klubu, a w konsekwencji większe zaangażowanie klientów i pracowników, oznacza większy przychód ze sprzedaży karnetów i mniejsze koszty utraty pracowników.

 

CSR w małych i średnich firmach

 

CSR nie jest strategią tylko dla wielkich korporacji. Społeczna odpowiedzialność może przejawiać się na tak wiele sposobów, że każda firma, niezależnie od wielkości, znajdzie na to swój sposób. Nic nie stoi na przeszkodzie realizowania strategii CSR nawet, jeśli Twój klub należy do tych mniejszych

 

CSR w branży fitness – pomysły

Możliwości wdrożenia działań CSR w klubie fitness jest wiele. Być może zainspiruje Cię któraś z naszych propozycji. 

 

 • współpraca z lokalnymi instytucjami (np. szkołami) w zakresie wspierania zdrowego stylu życia u dzieci
 • objęcie patronatem przedsięwzięć, których celem jest poprawa aktywności fizycznej 
 • regularna organizacja biegów charytatywnych 
 • zorganizowanie w klubie stałej zbiórki pieniędzy lub darów dla wybranej organizacji
 • przeznaczenie określonej środków części ze sprzedaży karnetów na określony cel
 • zadbanie o ekologię: wyposażenie klubu w energooszczędny sprzęt i prysznice czy maty do ćwiczeń produkowane z jak największej ilości naturalnych materiałów

 

Zobacz, jak robią to inni

Na ciekawy pomysł wpadł właściciel jednej z brazylijskiej sieci obiektów fitness. Poprosił swoich klientów, aby zamiast wyrzucać obuwie sportowe, przynosili je ze sobą na trening. Po co klubowi stare buty? Otóż są one później dezynfekowane, pakowane i przekazywane organizacji, która wspiera aktywność sportową u dzieci z uboższych rodzin. A że porządne obuwie jest podstawą wielu dyscyplin sportowych – pomysł brazylijskiego przedsiębiorcy okazał się strzałem w dziesiątkę. Szczególnie, że dzięki zbiórce co roku udaje się zebrać 4 tysiące par butów.

Ta inicjatywa była inspiracją do stworzenia społeczności Gymtopia. Jej misją jest promowanie prospołecznych działań organizowanych przez kluby. Na stronie internetowej Gymtopia przeczytasz inspirujące historie obiektów sportowych z całego świata. Na przykład klubów z północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, które zapraszały ofiary huraganu Sandy do darmowego skorzystania z ciepłego prysznica i naładowania telefonu w swoich obiektach. Albo duńskiego klubu, który opłaty za skorzystanie z prysznica na siłowni przekazuje na budowę studni w Afryce.

Także Twój klub może być tym, dzięki któremu kawałek rzeczywistości będzie coraz lepszy. Przekonaj się, że dobro wraca także w biznesie. 

Siłownia o niepełnoletni. Czy nastolatek może ćwiczyć w klubie?

Spis treści:

Czy osoby niepełnoletnie mogą chodzić na siłownię? W świetle prawa nie ma dolnej granicy wieku, jeśli chodzi o korzystanie z klubów fitness. Nie oznacza to jednak, że osoby poniżej 18. roku życia mogą zapisać się na zajęcia w Twoim klubie na tych samych warunkach, co dorośli. Przeczytaj, jakie są zasady uczęszczania na siłownię przez niepełnoletnich.

 

Z klubów fitness chętnie korzystają ludzie w każdym wieku. Sport jest fantastycznym sposobem na fizyczne odstresowanie się, zadbanie o zdrowie i sylwetkę. Ma to na uwadze także młodzież, która coraz częściej decyduje się na tę formę aktywności.


Z kilku powodów niepełnoletnich klientów nie można traktować tak samo jak tych, którzy posługują się już dowodem osobistym. Jako osoba zarządzająca obiektem sportowym musisz wiedzieć, jakie są zasady korzystania z siłowni przez osoby, które nie ukończyły osiemnastki.

 

Siłownia a niepełnoletni. Co na to prawo?

Od ilu lat można chodzić na siłownię i czy prawo zabrania tego osobom niepełnoletnim? Nie ma w tej kwestii dolnej granicy wieku – młodzież jak najbardziej może korzystać z usług Twojego klubu (przy rozważaniu, od jakiego wieku można korzystać z siłowni, liczy się przede wszystkim zdrowy rozsądek, o czym piszemy w ostatnim akapicie). Pamiętaj jednak, że osoby między 13. a 18. rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Co to oznacza dla Ciebie?


Aby osoba, która nie ma jeszcze 18 lat, mogła podpisać umowę na korzystanie z usług Twojego klubu, niezbędna jest zgoda jej rodzica lub opiekuna prawnego. Są dwie możliwości uzyskania takiej zgody:

 

 • w momencie podpisania umowy – tu sprawa jest prosta: rodzic nastolatka, który chce podpisać z Tobą umowę, pojawia się w klubie wraz z nim i udziela na to zgody.
 • w wyznaczonym terminie po zawarciu umowy – jeśli opiekun nie ma możliwości, by w momencie podpisywania przez podopiecznego umowy pojawić się w klubie, może potwierdzić jej zawarcie później. W takiej sytuacji podczas zawierania umowy z nastolatkiem musisz obowiązkowo wyznaczyć termin, w którym rodzic powinien potwierdzić swoją zgodę.

 

Umowa jest ważna od momentu jej zawarcia – potwierdzenie jej przez opiekuna prawnego jest tylko podstawą jej ważności. A co, jeśli w drugim opisanym scenariuszu rodzic nie potwierdzi swojej zgody na zawarcie przez dziecko umowy z klubem? Wówczas uznaje się, że nie została ona zawarta.


Pamiętaj, aby uzyskać od rodziców
oświadczenie dotyczące tego, że ma żadnych przeciwwskazań do korzystania przez nastolatka z siłowni. 

 

Nastolatek na siłowni – bezpieczny trening

Ciało nastolatka wciąż się rozwija. Choć w dzisiejszych czasach młodzież nierzadko wygląda bardzo dojrzale, organizm młodego człowieka wymaga innego traktowania, niż u osoby w pełni ukształtowanej biologicznie. Powinni mieć to na uwadze szczególnie ci nastolatkowie, którzy w krótkim czasie chcą uzyskać pożądane efekty (szczupłą sylwetkę lub rozbudowaną masę mięśniową).


Nieprawidłowo wykonywane ćwiczenia i nadmierne obciążanie organizmu mogą skończyć się poważnymi kontuzjami i przetrenowaniem
. Rolą rodziców i trenerów jest uświadamianie dzieci, jak szkodliwe może być dążenie do osiągnięcia powszechnie pożądanego wyglądu za wszelką cenę.


Bardzo ważna jest właściwa technika ćwiczeń. Młody klient siłowni powinien skupić się na wyczuciu poszczególnych grup mięśni i prawidłowym oddychaniu. Na start idealny będzie trening ogólnorozwojowy, który – zakładając ćwiczenie wszystkich partii ciała – pozwala na harmonijne wzmocnienie sylwetki.


Niestety nie każdy nastolatek będzie w stanie dobrać zestaw ćwiczeń tak, by trening był dla niego bezpieczny (ba, prawdopodobnie większość młodych ludzi będzie miała z tym problem). Dlatego ćwiczenia dla nastolatków powinny się odbywać pod okiem doświadczonego trenera. Taka osoba będzie w stanie zaplanować trening, który nie będzie szkodliwy, lecz będzie wspierał rozwój fizyczny młodego człowieka.  

 

Nie tylko trening. Dietetyk dla nastolatka

Trening fizyczny to nie wszystko. Należy zachęcać młodzież, by traktowała zdrowie holistycznie. Warto, aby poza regularnym wysiłkiem fizycznym, nastolatek dbał o właściwe odżywianie. Twój klub może być miejscem, w którym młodzież ma szansę całościowo kształtować dobre nawyki.


Jeśli współpracujesz z dietetykiem, możesz zaoferować młodszej grupie klientów spotkania poświęcone uzupełnianiu ćwiczeń zdrową dietą. Dobrym pomysłem może być opracowanie (we współpracy z trenerem i dietetykiem) specjalnego programu skierowanego do młodych ludzi, którego celem będzie budowanie dobrych nawyków i zwiększanie świadomości na temat ruchu i odżywiania.

 

A może siłownia dla dzieci?

Powyższe rady dotyczą dość wąskiej grupy użytkowników siłowni, tj. nastolatków od około 15. roku życia. Młodsze dzieci wymagają jeszcze innego podejścia, w którym duży nacisk kładziony jest m.in. na zabawę. Dla najmłodszych najlepszym pomysłem jest siłownia dla dzieci, która ma formę treningowego placu zabaw i jest prowadzona przez trenerów z wykształceniem pedagogicznym.