Historie sukcesów

Rio Top Gym

Sprawdź, w jaki sposób OOS pomógł klientom, którzy zarządzają obiektami sportowymi, usprawnić działanie biznesu i poprawić doświadczenia klubowiczów

rio top gym

Z jakim problemem zmagał się klient i jakich rozwiązań poszukiwał?

RIO Top Gym jest klubem sztuki walki oraz siłownią wykorzystującą tę samą infrastrukturę. Biznesowo są dwoma oddzielnymi podmiotami. Do ich klubu niezbędne było oprogramowania, które umożliwi sprzedaż karnetów dla każdego z podmiotów osobno, rozdzieli raporty sprzedaży, a jednocześnie wspólne bramki obsłużą wszystkich klientów.

Głównym wymaganiem było to, aby przejście przez bramkę zapisywało klientów na zajęcia, na które wchodzą oraz było tylko możliwe 30 min przed zajęciami.

Dodatkowo RIO Top Gym potrzebowali aplikacji mobilnej, aby w każdej chwili móc być na obiekcie oraz uruchomić płatności cykliczne w celu zoptymalizowaniu czasu pracy recepcji.

Proces doboru i wdrożenia OOS

Rozpoznanie potrzeb

Po wstępnych rozmowach z klientem wiedzieliśmy, że nie posiadamy kompletnego rozwiązania, które rozwiąże zapotrzebowanie klienta.

Czytniki i bramki

W pierwszym etapie zidentyfikowaliśmy czytniki, bramki oraz dotarliśmy do ich producenta, a następnie zintegrowaliśmy je do naszego modułu kontroli dostępu.

Kontrola dostępu

Musieliśmy dokonać kilku zmian w module kontroli dostępu, aby bramki wpuszczały klientów dwóch różnych podmiotów równocześnie. Klient posiadał drukarki fiskalne, które były już zintegrowane w naszym systemie.

Instalacja oprogramowania

Etap ten zakończyliśmy instalacją oprogramowania w obiekcie oraz szkoleniem. Co warte uwagi – instalacja oraz szkolenia odbyły się wyłącznie online.

Dostosowanie sprzedaży

W kolejnych etapach na życzenie klienta dostosowaliśmy raport sprzedaży karnetów oraz przygotowaliśmy raport sprzedaży z podziałem na grupy klientów. Dostarczyliśmy aplikację mobilną oraz system płatności cyklicznych.

Indywidualne podejście

Całe wdrożenie oraz dostosowanie ekosystemu trwało kilka miesięcy, sytuacja klienta nie należy do typowych i nie ma prostego rozwiązania. W tym celu zastosowaliśmy bardzo indywidualne podejście, dostosowaliśmy się do potrzeb klienta.

Co mówi zadowolony klient o OOS

Rio Top GymWłaściciel

System OOS wpłynął na funkcjonowanie klubu w bardzo pozytywny sposób. Rozpoczynając współpracę, byliśmy przekonani, że nie da się dostosować programu do naszych potrzeb. Struktura projektu Rio Top Gym jest dość nietypowa, wewnątrz jednego projektu mamy dwie działające spółki i dwa kompletnie różne od siebie sposoby rozliczania z klientami. Udało się uporządkować w bardzo dokładny sposób rodzaje karnetów i sposoby nadawania uprawnień. Dzięki temu, że system rozwija się wraz z nami i reaguje na nasze problemy, mamy w bardzo dużym zakresie zrealizowane potrzeby.

Jako jedyny na rynku znany nam system, system OOS przy kontroli dostępu weryfikuje uprawnienia klienta i zapisuje na listę obecności na odpowiednie zajęcia. Warto wspomnieć, że różne zajęcia odbywają się jednocześnie na kilku strefach. Bardzo wyraźnie zmniejszyła się ilość pracy na recepcji, dobrze skonfigurowany system OOS praktycznie poza płatnościami obsługuje klientów sam.