Manager klubu fitness. Część 2.: Cechy i kompetencje